Zajištění zdroje tepla na základě smlouvy o dodávkách tepelné energie

V poslední době dochází k výrazným turbulencím na poli energetiky, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody však v sobě zároveň skýtají i příležitost, neboť díky nim můžeme objevovat možnosti, jak pomocí moderních technologií a postupů změnit současnou energetiku do modernější podoby odpovídající 21. století. Tepelná čerpadla přesně zapadají do požadavků dnešní doby. Jedná se o […]

2022 New solar technologies

When people see solar energy they instantly think of solar panels on roofs or large areas, but now there are several new and interesting solar panel technologies being developed. Solar energy no longer requires large, wide areas or roofs of buildings, let alone looking ugly or boring. If you are interested in ESCO management or […]