Zásady výstavby budov s minimální uhlíkovou stopou

Jedním z nejnovějších přístupů při snižování dopadů budov na životní prostředí je minimalizace uhlíkové stopy budovy až k nulovým celkovým emisím skleníkových plynů, takzvaným zero-carbon building (ZCB).  Ještě před čtyřmi lety mělo toto pojetí podobu takřka výhradně vědeckých prací, studií a teoretických analýz. Dnes se principy ZCB zapracovávají do etablovaných standardů udržitelné výstavby, které jsou […]