Certifikace budov: BREEAM, LEED, SBTool CZ

Certifikace budov je potvrzení o splnění kritérií určitého standardu hodnotící udržitelnost budov a splnění vysokých požadavků v oblasti životního prostředí. Nejčastěji se setkáme s osvědčenou certifikací BREEAM. Certifikát LEED je mezinárodně uznávaná značka kvality. SBToolCZ je český certifikační nástroj.

Enerfis

Enerfis je technicko-inženýrská firma, která (mimo jiné) provozuje aplikaci Enectiva a Facility, mimo jiné také zajišťuje certifikaci budov.

EPC projekt

Po technologickém auditu popř. jiném vyhodnocení investic do úspor přichází EPC projekt (Energy Performance Contracting) umožňující financování projektu až zpětně, z vytvořených úspor.

Průkaz energetické náročnosti budov PENB

Průkaz energetické náročnosti budov PENB je srozumitelný způsob jak sdělit investorům a dalším zainteresovaným stranám energetickou náročnost budov. Průkaz zpracovává energetický specialista a výsledkem je hodnocení na stupnici A-G.

SCADA

SCADA (z angličtiny Supervisory Control And Data Acquisition, neboli česky dispečink či dispečerské řízení a sběr dat) je software, který z centrálního pracoviště monitoruje mnoho dalších systémů. 

Technický audit (technical due-diligence, TDD)

Technický audit si klade za cíl odhalit nedostatky a rizika spojená s provozem budov. Techničtí auditoři analyzují různé aspekty přes teplotu, vlhkost až po množství CO2. Výsledkem je komplexní zpráva s odhalenými nedostatky.

V týmu Enerfis jsme schopni dodat řešení na míru přesně pro vás. Neváhejte se nám ozvat.

Pokud narazíte na jiný termín z této oblasti a nebudete si s ním vědět rady, ozvěte se nám na eva.svobodova@enerfis.cz