Novela zákona o hospodaření s energiemi

Novela zákona o hospodaření s energiemi

Od 1.7. vstupuje v platnost nový zákon o hospodaření s energiemi a přináší s sebou několik zásadních novinek v oblasti energetické efektivity.

Jednou z nich je úprava povinnosti zpracovat energetický audit pro podnikatelské subjekty. Tato povinnost zde byla již v minulosti, ale byla vztažena pouze na objem spotřebované energie a také budovy pod veřejnou správou. Nyní je povinnost vztažena na všechny podniky, které převyšují počet 250i zaměstnanců a roční obrat 50 milionů EUR. Energetický audit se podle tohoto nového zákona bude zpracovávat 1x za čtyři roky. Této povinnosti se mohou firmy vyhnout v případě, že má zaveden systém řízení energetického managemntu dle ISO 50001 a nebo ISO 14001. Pokud má ISO 14001, tak bude potřebovat alespoň jeden prvotní energetický audit k tomu. Co přinese tato novela v praxi v oblasti energetických auditů terpve uvidíme, ale za nás to bude následující:

  • část firem si díky nařízení zcela jistě uvědomí, jak podstatné je zvyšovat efektivitu při využití energií. Kolik velkých firem spadá do této kategorie nedokážeme odhadnout, jelikož většina z nich to již dávno řeší. Celkové množství firem, kterých se povinnost zpracovat audit týká, je odhadnuto na 2150
  • pokles již tak nízké kvality povinných energetických auditů a jejich užitku pro klienta, jelikož povinné audity jsou regulovány včetně obsahu a nenutí auditory být kreativní, či hledat jiné než jen běžná úsporná opatření často s dlouhou dobou návratnosti
  • pokles cen auditů a práce související s energetickým managementem související s přetlakem nabídky, která je těmito nařízeními způsobena

Další novinky se týkají zpracování průkazů energetické náročnosti budov tzv. PENB. Odpadá povinnost zpracovat průkaz na budovy, které jsou kolaudované před rokem 1947 a neprošly od té doby rekonstrukcí. V těchto případech bylo zpracování zcela zbytečné a proto tuto změnu hodnotíme pozitivně. Další nové povinnost se týká realitních kanceláří, které jsou povinny uvádět energetickou náročnost u každé nabídky a za uvedení a zpracování odpovídá samotná kancelář. U těch nemovitostí, kde PENB nebude zpracován má kancelář za povinnost uvést automaticky nejhorší označení G.

Stát se očividně pouští do dalších regulací a nařízení. Je to škoda, jelikož tento technický obor má rozhně potenciál na to, aby se prosadil i bez těchto vynucených opatření a zůstal oborem, kde rozhoduje pouze vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. Nikoli mocný prostředník (stát).