Bakterie Legionella

Pod pojmem Legionella se rozumí přes 50 typů různých bakterií, z nichž zhruba 20 je velmi nebezpečných. K prvnímu zaznamenanému a potvrzenému projevu těchto bakterií došlo v Kalifornii v USA, v roce 1976. Tehdy bylo na oslavách amerických veteránů (odtud název Legionella) nakaženo přes 200 osob. Z nich 34 osob na následky onemocnění zemřelo. V roce 1977 byly objeveny bakterie, které toto […]

Přečíst celé

Studie vnitřního mikroklima v programu Design Builder

Vzhledem k tomu, že člověk tráví v budovách většinu svého času, je nutné se zaobírat kvalitou vnitřního prostředí. Tepelně-vlhkostní mikroklima vnitřních prostor má veliký vliv na pohodu a zdraví člověka, a tím ovlivňuje mimo jiné i jeho pracovní výkon. Při návrhu objektu musíme na toto pamatovat. Problémy se ale mohou vyskytnout i během jeho užívání. V obou těchto […]

Přečíst celé

Doplňkové dokumenty k normě ISO 50001

V předchozích dílech naší minisérie jsme se věnovali normě ISO 50001 jako takové. Nyní je na čase představit také doplňkové dokumenty k této normě, které vydala Technická komise ISO za účelem ujasnit interpretaci některých podmínek certifikace a poskytnout technické a prováděcí detaily k normě ISO 50001. Tyto doplňkové normy ale poslouží jako podpora a inspirace i […]

Přečíst celé

Zákony v energetice, jejich novelizace v roce 2015, k 1.1. 2016 a v letech dalších

Nejdříve si pojďme definovat , které zákony  máme na mysli a kterým se budu věnovat v příspěvku: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen energetický zákon) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích […]

Přečíst celé

Implementace ISO 50001 ve firmě

  V minuých článcích jsme vás informovali o nové legislativě, která ukládá velkým firmám povinnost implementovat ISO 50001 nebo provádět pravidelný energetický audit, a také o tom, že implementace ISO 50001 je podmínkou pro získání dotace na úsporu energie v rámci programu OPPIK. Tentokrát se budeme věnovat hlavním požadavkům normy a představíme proces její implementace […]

Přečíst celé

Novela zákona o hospodaření energií: energetický audit nebo ISO 50001?

1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., tedy novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Podle ní si budou muset velké podniky nechávat vypracovat energetický audit, a to pravidelně každé čtyři roky. To ale neplatí pro ty společnosti, které zavedou systém hospodaření energií ISO 50001 nebo systém environmentálního řízení ISO 14001. Podnikatelé […]

Přečíst celé

Evropské dotace na úspory energie: Získejte až 250 milionů pro svoje podnikání

Uvažujete o zavedení opatření na úsporu energie ve Vaší firmě? Právě teď může být ten správný čas se do toho pustit. Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno spustilo dotační program Úspory energie a nabízí podporu firmám všech velikostí, které se rozhodnou investovat do energeticky úsporných řešení. Program tak podpoří například modernizaci rozvodů energií, zateplení či výměnu […]

Přečíst celé