Studie vnitřního mikroklima v programu Design Builder

Vzhledem k tomu, že člověk tráví v budovách většinu svého času, je nutné se zaobírat kvalitou vnitřního prostředí. Tepelně-vlhkostní mikroklima vnitřních prostor má veliký vliv na pohodu a zdraví člověka, a tím ovlivňuje mimo jiné i jeho pracovní výkon. Při návrhu objektu musíme na toto pamatovat. Problémy se ale mohou vyskytnout i během jeho užívání. V obou těchto […]

Základní parametry světelných zdrojů

Pro výběr nejvhodnějšího světelného zdroje je potřeba rozumět používaným veličinám a umět si představit, co jednotlivé pojmy znamenají v praxi. Dnešní nabídka světelných zdrojů je větší než v minulosti, kdy bylo na výběr převážně jen z žárovek lišících se hodnotou wattů. V dnešní době už ale hodnota wattů není ukazatelem výkonu světelných zdrojů. S rozšířením novějších technologií na trh je tedy […]