Holistický přístup k řešení uhlíkové stopy společnosti

Management uhlíkové stopy je multidisciplinární obor a žádá si tudíž komplexní přístup. Tím, že uhlíková stopa, kterou společnost generuje, je současně i ukazatelem ekonomické aktivity, prolíná se její optimalizace fungováním a strukturou celé firmy. Od energetiky, provozu technologií a budov, odpadového hospodářství, nákupu materiálu, investic, logistiky až po lidské zdroje. Holistický přístup k systému řízení […]

Přečíst celé

Zásady výstavby budov s minimální uhlíkovou stopou

Jedním z nejnovějších přístupů při snižování dopadů budov na životní prostředí je minimalizace uhlíkové stopy budovy až k nulovým celkovým emisím skleníkových plynů, takzvaným zero-carbon building (ZCB).  Ještě před čtyřmi lety mělo toto pojetí podobu takřka výhradně vědeckých prací, studií a teoretických analýz. Dnes se principy ZCB zapracovávají do etablovaných standardů udržitelné výstavby, které jsou […]

Přečíst celé

Návrh nové úpravy vyhlášky o energetickém auditu

Energetický audit a posudek jsou součástí jedné vyhlášky, ale podle nového návrhu budou rozděleny na dvě samostatné vyhlášky. V tomto článku se budeme zabývat navrhovanými změnami ve vyhlášce o energetickém auditu. Zpřesnění vyhlášky Vláda má připraven k projednání nový návrh vyhlášky o energetickém auditu, který by nahradil aktuální vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém […]

Přečíst celé

Základní pravidla kompenzace uhlíkové stopy

Rostoucí důraz na eliminaci antropogenních negativních vlivů na životní prostředí obecně, a klima pak zvláště, nutí firmy k daleko aktivnějšímu přístupu nad rámec povinných regulatorních požadavků. Prohlubování firemní zodpovědnosti a zapojování stále většího počtu firem do mitigačních a adaptačních politik umožnil vznik zcela nového sektoru služeb, které firmám v tomto úsilí pomáhají nabídkou nástrojů, procesů či opatření. […]

Přečíst celé

Jsme certifikovaným partnerem Schneider Electric

Máme radost, že se firma Enerfis stala certifikovaným partnerem společnosti Schneider Electric v oblasti systémů BMS. Vize tohoto partnerství Díky růstu poptávky po vysoce výkonných a energeticky efektivních budovách, chceme společně vyvíjet inteligentní a zdravé budovy s využitím Internetu věcí (IoT). Digitalizace budov a to především shromažďování a strukturování dat z mnoha zdrojů, interpretace dat […]

Přečíst celé

Slovníček energetické efektivity

Certifikace budov: BREEAM, LEED, SBTool CZ Certifikace budov je potvrzení o splnění kritérií určitého standardu hodnotící udržitelnost budov a splnění vysokých požadavků v oblasti životního prostředí. Nejčastěji se setkáme s osvědčenou certifikací BREEAM. Certifikát LEED je mezinárodně uznávaná značka kvality. SBToolCZ je český certifikační nástroj. Enerfis Enerfis je technicko-inženýrská firma, která (mimo jiné) provozuje aplikaci […]

Přečíst celé

Uhlíková neutralita pro firmy – co to znamená a jak jí dosáhnout?

V posledních několika letech se ve světe se čím dál tím více skloňuje výraz „uhlíková neutralita“ a firmy na něj slyší – některé na něm staví podstatnou část své filosofie, a to především z toho důvodu, že nově je pro velkou část zákazníků klimaticky zodpovědné chování firmy důležitým faktorem při jejich rozhodování.

Přečíst celé

Certifikace uhlíkové stopy pro firmy

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Obdobně jako ekologická stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální, nebo na úrovni firmy a výrobku. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Oxid uhličitý uvolňujeme, když dýcháme, […]

Přečíst celé

Jak na odvlhčení zdiva

Trpí Vaše stavba vlhkostí a vy nevíte, jak se jí zbavit? Představujeme Vám tři nejběžnější metody v boji proti vlhkosti, příklady jejich implementace na modelové stavbě trpící vlhkostí a přibližnou cenu různých variant. Stručná charakteristika nejpoužívanějších přímých metod 1) Vkládání dodatečné hydroizolace do strojně nebo ručně vytvořené spáry – tzv. “podřezání” zdiva Tento způsob sanace spočívá […]

Přečíst celé

Aspekty kvalitního technického auditu budovy

Na základě našich zkušeností přinášíme pár tipů, které by mohly přijít vhod v případě, pokud stojíte před úkolem provést technický audit budovy. Úplně na začátku je dobré si vyjasnit rozsah mezi investorem a dodavatelem. Technický audit a jeho obsah se může u různých firem výrazně lišit, proto je dobré sladit vzájemná očekávání ještě před začátkem […]

Přečíst celé