Co jsou to emisní faktory a jaká je jejich role při výpočtu uhlíkové stopy?

Emisní faktory – při výpočtech uhlíkové stopy je třeba znát příslušné emisní faktory. Emisní faktor (EF) udává míru uvolnění emisí skleníkových plynů do ovzduší při aktivitě či procesu toto uvolnění způsobující, např. spalování paliva za účelem získání energie. Emisní faktory umožňují odhadnout množství emisí z různých zdrojů podobného charakteru. Více se dozvíte v článku.

A holistic approach to solving a company’s carbon footprint

Carbon footprint management is a multidisciplinary field and therefore requires a comprehensive approach. As the carbon footprint generated by the company is also an indicator of economic activity, its optimization is intertwined with the functioning and structure of the entire company. From energy, operation of technologies and buildings, waste management, purchase of materials, investments, logistics […]