Na základě našich zkušeností přinášíme pár tipů, které by mohly přijít vhod v případě, pokud stojíte před úkolem provést technický audit budovy.

Úplně na začátku je dobré si vyjasnit rozsah mezi investorem a dodavatelem. Technický audit a jeho obsah se může u různých firem výrazně lišit, proto je dobré sladit vzájemná očekávání ještě před začátkem projektu. U nás k tomu používáme specializovaný dotazník, který v kombinaci s osobní schůzkou splní vše potřebné. Hlavní je pro nás nejen zaměření auditu, které všechny technologie a prvky budovy se budou posuzovat, ale i důvod, který klienta vede si nechat technický audit zpracovat. Ve většině případů jsou tyto důvody dva. Prověření budovy před koupí a nebo kontrola budovy před vypršením záruční doby na stavební práce.

Kvalitní technický audit budovy splňuje následující kriteria:

  • různorodý tým. Nikdo z nás neví vše a proto je lepší složit tým z více specialistů v daných oborech. Statik, TZB specialisté (vzduchař, topenář,chlaďař a MaRák), elektro speciliasta, hygienik. To je většinou základní kostra týmu. Může se lišit na základě zadání klienta.
  • nejen vizualní prohlídka, ale i technická měření. Běžně využíváme analyzátor elektrické sítě, vlhkoměry, termografickou kameru, měřiče CO2, VOC (těkavých organických látek), hluku, kvality osvětlení.
  • harmonogram. Celý projekt běží v několik krocích. Úvodní schůzka, prvotní inspekce,sestavení harmogramu, technické inspeckce a měření, kontrolní schůzka, dokončení inspekcí a technických měření, vyhotovení závěrečné zprávy, předání výstupů klientovi při závěrečné schůzce. Doba vyhotovení technického auditu se liší dle zadání, ale běžně se pohybuje od 4 do 8 týdnů.
  • výstupní report s klasifikací odhalených závad. Používají se různé systémy na takovouto klasifikaci, ale my preferujeme pouze tří stupňový dle velikosti rizika. Nízká, střední, vysoká. Důležité je podložit nalezené závady taktéž výstupy z měření, případně fotografiemi. Běžně je součástí i u každé položky tj. nalezeného defektu, rozpočet na jeho odstranění. Investor si dokáže velmi dobře představit jaké může očekávat náklady související s budoucím provozem budovy.

V případě, že plánujete technický audit budovy a máte související dotazy, neváhejte nám napsat na dotazy@enerfis.cz. Rádi Vám s celým procesem pomůžeme ať již na konzultační úrovni, případně zajistíme vyhotovení technického auditu. Detailní popis naší služby naleznete zde.